Lịch trưng bày và lái thử xe Mitsubishi tháng 12/2019