Ngày hội bác tài cùng mitsubishi xpander

𝐇𝐄̀ 𝐑𝐎̣̂𝐍 𝐑𝐀̀𝐍𝐆, 𝐍𝐆𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐗𝐏𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑
Bắt đầu từ ngày 20/05/2021 đến ngày 20/06/2021, khách hàng mang xe đến đại lý Mitsubishi Quảng Bình sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt sau
🚗 Tặng 30% 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑛ℎ
🎯 Giảm giá 20% 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑜̛́𝑡
🎯 Giảm giá 10% 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑜 𝑚𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ
🎫 Tặng Voucher 200.000đ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑜 𝑚𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ
🎫 Tặng Voucher chi phí đồng sơn 200.000đ 𝐜𝐡𝐨 𝐱𝐞 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
🎫 Tặng Voucher chi phí đồng sơn 500.000đ 𝐜𝐡𝐨 𝐱𝐞 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
☎☎☎ Để tham gia chương trình cũng như nhận các ưu đãi Quý khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước thông qua Hotline : 𝟬𝟵𝟭𝟭 𝟴𝟮𝟭 𝟱𝟮𝟵 – 𝟬𝟮𝟯𝟮 𝟯𝟵𝟴 𝟲𝟳𝟴𝟵 .☎☎☎
🔎 Thông tin chi tiết có tại :https://mitsubishi-quangbinh.com Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ các sản phẩm và dịch vụ của Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình .