SỰ KIỆN “MITSUBISHI FESTIVAL 2019” TẠI HÀ NỘI TỪ NGÀY 08-10/11/2019